• Każdy Klient może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży i w terminie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy Sprzedaży Towaru.
  • Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Klienta jednoznacznego oświadczenia, który można pobrać poniżej.
  • Bezpośrednie koszty i forma zwrotu towaru leżą po stronie Klienta.
  • Klient, będący konsumentem, może zwrócić się do Sprzedawcy o wymianę zakupionego Towaru na inny egzemplarz tego samego Towaru lub inny Towar dostępny w Sklepie – za dopłatą lub zwrotem różnicy wartości. W przypadku konieczności dokonania zwrotu, o formie zwrotu decyduje Klient.
  • Wymiana zakupionego towaru na inny dostępny w sklepie jest możliwa po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedawcą, za dopłatą lub zwrotem różnicy wartości.
  • REKLAMACJE
  • Reklamacje obejmujące wady fabryczne towarów można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Formularz reklamacyjny do pobrania poniżej.

Formularze do pobrania:

Formularz zwrotu
Formularz wymiany